info@jerem.nl | 020-7794852 |  06-21132235

Welkom bij JEREM

Jerem houdt zich bezig met veiligheidsvraagstukken op het gebied van verkeer en veiligheid. Hierbij worden veiligheidsproblemen in kaart gebracht en wordt een passend veiligheidsadvies opgesteld. Hierbij heeft Jerem oog voor de organisatorische en bestuurlijke kant van veiligheidsproblemen. Bovendien is Jerem verantwoordelijk voor de coördinatie van het veiligheidsbeleid. Tenslotte is dit veiligheidsconsultancybureau de spin in het web tussen de verschillende veiligheidsdisciplines.

board

Over ons

Jerem is een veiligheidsconsultancybureau gespecialiseerd in het adviseren van zakelijk ingestelde personen en organisaties omtrent integrale veiligheidsvraagstukken. Jerem is opgericht in 2014. Bij de oprichting is gekozen voor een breed scala aan veiligheidsdomeinen. Het doel is simpel: veiligheidsrisico’s inschatten en daarvoor een passend advies op te stellen.

Mission Statement

Missie
De missie van Jerem is om zakelijk ingestelde personen en organisaties te voorzien van advies op integraal veiligheidsniveau.

Visie
Jerem streeft naar een veiligere samenleving waar zakelijk ingestelde personen en organisaties veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren en waarbij zij de veiligheid aan hun stakeholders kunnen garanderen.

Kernwaarden
Omgevingsbewustzijn
Jerem heeft belangstelling voor wat er in de maatschappij gebeurt, met name ontwikkelingen en innovaties op het gebied van veiligheid volgt Jerem op de voet.

Inlevingsvermogen
Jerem leeft zich in, in de omstandigheden en problemen van de partijen en/of belanghebbenden die betrokken zijn bij een veiligheidsvraagstuk. Jerem luistert naar de argumenten en opvattingen en betrekt deze in de (veiligheids)analyse.

Zelfstandigheid en samenwerking
Gezien de markten waarop Jerem zich richt, is het voor Jerem zowel mogelijk om zelfstandig als in teamverband te werken. Vanwege het feit dat Jerem met veel verschillende personen uit veel verschillende disciplines samenwerkt.

Safety

BLVC-plan

Jerem spitst zich toe op verscheidene veiligheidsdomeinen één daarvan is verkeersveiligheid. Vrijwel een ieder heeft te maken met het verkeer en dus baat bij verkeersveiligheid. Vliegen is de veiligste vorm van vervoer, dit komt omdat deze sector deterministisch word benaderd. Bij een deterministische benadering worden er geen verkeersdoden getolereerd. In het wegverkeer worden die helaas wel getolereerd, hier is er sprake van een probabilistische benadering. De keuze voor de benadering ligt in handen van de overheid en let wel, dat een deterministische benadering meer geld kost dan een probabilistische benadering.

Op kleinere schaal heeft de private sector meer invloed op vekeersveiligheid. Ondernemers hebben meer vrijheid om te beslissen hoe zij de verkeersveiligheid rondom hun eigen terrein willen inrichten. Zij kunnen zelf regels opstellen om de verkeersveiligheid vorm te geven of zij kunnen daar een gespecialiseerd bedrijf voor inhuren. Jerem is gespecialiseerd op dit gebied en gaat uit van een deterministische benadering en dult dus geen verkeersongevallen op uw terrein. Vooral voor georganiseerde evenementen is het verstandig om de verkeersveiligheid over te laten aan specialisten.

Uw naam (verplicht)

Naam onderneming / bedrijf / (zorg) instelling

Uw email (verplicht)

Uw Telefoonnummer

Jerem verzorgt veiligheidsadvies op maat. Jerem analyseert, adviseert en implementeert veiligheidsvraagstukken. Dit resulteert in de volgende veiligheidsvoorstellen:

Veiligheidsadvies

Opdrachtomschrijving

Offerte aanvraag

Middels het aanvraagformulier aan de linkerkant kunt u, geheel vrijblijvend, een offerte aanvragen op het gebied van veiligheidsadvies. Na het invullen van het aanvraagformulier ontvangt u binnen twee werkdagen een volledige offerte. Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft, dan verwijs ik u naar het kopje ‘contact’ voor verdere informatie.

calculation

Contact

Heeft u vragen of wilt u naar aanleiding van de informatie op de website nog meer informatie ontvangen, neem gerust contact met ons op. U ontvangt dezelfde dag nog een offerte/ en of reactie.

Jerem Safety & Consultancy 

Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam Zuid-Oost

KvK nr: 60318678

T: 020-7794852
T: 06-21132235
E: info@jerem.nl

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoon

Onderwerp

Uw bericht