info@jerem.nl |  06-21132235

Welkom bij JEREM Safety & Consultancy

JEREM Safety & Consultancy is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in het verzorgen van BLVC- en verkeers(circulatie)plannen.

Over ons

JEREM is opgericht in 2014. Sinds de oprichting heeft het bureau deelgenomen aan verschillende veiligheidsprojecten en tal van kleine opdrachten gericht op verkeer en veiligheid. Vanaf 2015 is het bureau zich volledig gaan specialiseren in het verzorgen van BLVC- en verkeers(circulatie)plannen. Hierbij heeft het bureau oog voor de organisatorische en bestuurlijke kant van veiligheidsproblemen. Onder het motto ‘Veiligheid op niveau’, adviseert het bureau overheden, bedrijfsleven en particuliere instanties over het veilig en verantwoord toepassen van tijdelijke en permanente verkeersmaatregelen.

Mission Statement

Missie
JEREM is een ervaren adviesorganisatie waar opdrachtgevers betrouwbaar en helder advies krijgen bij veiligheidsvraagstukken. Wij streven ernaar om een lange termijnrelatie te bewerkstelligen met onze opdrachtgevers. Advies op niveau, innovatie en ontwikkeling en klantfocus staan centraal binnen dit bureau. Niet onbelangrijk, is dat de opdrachtgever volledig wordt ontzorgd bij het project; van BLVC-plan tot uitvoering.

Visie
JEREM is actief in een dynamische markt waarin zowel behoeften en wensen van opdrachtgevers steeds complexer worden. Wij spelen hierop in door klantvriendelijk, markgericht en flexibel te werken. Tevens zorgt het bureau dat wij continue mee gaan met actuele ontwikkelingen binnen het domein verkeer en veiligheid en bij onze opdrachtgevers. Op deze manier willen we op verkeerstechnisch gebied dè BLVC-specialist zijn, nu en in de toekomst.

Kernwaarden

Omgevingsbewustzijn
JEREM heeft belangstelling voor wat er in de maatschappij gebeurt, met name ontwikkelingen en innovaties op het gebied van verkeer en veiligheid volgt het bureau op de voet.

Inlevingsvermogen
Het bureau leeft zich in, in de omstandigheden en problemen van partijen en/of belanghebbenden die betrokken zijn bij een veiligheidsvraagstuk en luistert naar de argumenten en opvattingen en betrekt deze in het BLVC-plan. 

Zelfstandigheid en samenwerking
Gezien de markt waarop JEREM zich richt, is het voor ons zowel mogelijk om zelfstandig als in teamverband te werken. Vanwege het feit dat wij met veel verschillende personen uit veel verschillende disciplines samenwerken.

BLVC-plan

De bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie zijn tijdens werkzaamheden in de openbare ruimte belangrijk. Net genoemde aspecten zijn onlosmakelijk verbonden met de fasering van werkzaamheden. In een BLVC- plan worden deze aspecten en de onderliggende samenhang uitgewerkt. In Amsterdam is het sinds 2002 verplicht. Het doel van het BLVC-plan is, dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de directe omgeving zowel op maatschappelijk als op economisch niveau zoveel mogelijk blijft functioneren, zodat overlast voor omwonenden en weggebruikers zoveel mogelijk wordt beperkt. Om tot een integraal plan te komen, worden de volgende onderdelen in een proces tot opstelling van een BLVC-plan meegenomen:

A.   Toelichting project: administratieve gegevens en betrokken partijen
B.   Omgevingsscan: omschrijving van de projectlocatie
C.   Risicoanalyse: het in kaart brengen en categoriseren van (veiligheids)risico’s met beheersmaatregelen/oplossingen
D.   Faseringsplan: toelichting van de fasering van het project
E.   Verkeersmaatregelenplan: het benoemen van beheersmaatregelen
F.   Leefbaarheid: geluidsoverlast en trillingshinder
G.   Veiligheid: fysieke en sociale veiligheid tijdens werkzaamheden
E.   Communicatie: interne en externe communicatie gedurende het project

Verkeersveiligheid

Verkeersregelaars
Bij de uitvoering van een BLVC-plan wordt door de opdrachtgever regelmatig gevraagd naar verkeersregelaars. JEREM levert landelijk gecertificeerde verkeersregelaars die het project in goede banen leiden en de verkeersveiligheid waarborgen.

Materialen
JEREM biedt de opdrachtgever een totaalpakket aan van diverse materialen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan; afzethekken, pylonen, verkeersborden en (mobiele) DRIPS.

Offerte aanvraag

Middels het aanvraagformulier kunt u geheel vrijblijvend een offerte aanvragen voor een BLVC- plan, verkeers(circulatie)plan en/of verkeersregelaars. Na het invullen van het aanvraagformulier ontvangt u binnen één werkdag een volledige offerte. Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft, dan verwijs ik u naar het kopje ‘contact’ voor verdere informatie.

Uw naam (verplicht)

Naam onderneming / bedrijf / (zorg) instelling

Uw email (verplicht)

Uw Telefoonnummer

Jerem verzorgt veiligheidsadvies op maat. Jerem analyseert, adviseert en implementeert veiligheidsvraagstukken. Dit resulteert in de volgende veiligheidsvoorstellen:

Veiligheidsadvies

Opdrachtomschrijving

Contact

Heeft u vragen of wilt u naar aanleiding van de informatie op de website nog meer informatie ontvangen, neem gerust contact met ons op. U ontvangt dezelfde dag nog een offerte/ en of reactie.

Jerem Safety & Consultancy 

Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam Zuid-Oost

KvK nr: 60318678

T: 06-21132235
E: info@jerem.nl

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoon

Onderwerp

Uw bericht

Portfolio